Wybrano nową Radę Seniorów na czteroletnią kadencję
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wybrano nowy skład Grudziądzkiej Rady Seniorów. To ważny organ doradczy, który będzie reprezentować interesy starszych mieszkańców przez najbliższe cztery lata.

Nowa kadencja Grudziądzkiej Rady Seniorów

W trakcie VI sesji Rady Miejskiej odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego wyłoniono nowe osoby do Grudziądzkiej Rady Seniorów. Radni zadecydowali, że przez najbliższe cztery lata organ ten będzie reprezentowany przez wybrane osoby. Jest to szczególnie istotne, gdyż Rada Seniorów pełni funkcję doradczą, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki senioralnej w naszym mieście.

Skład nowo wybranej Rady

Do nowej Grudziądzkiej Rady Seniorów wybrano 15 osób, które będą pełnić swoje funkcje przez najbliższą kadencję. W skład rady wchodzą:

 • Danuta Bober
 • Lidia Chmielewska
 • Maria Gierszyńska
 • Barbara Golińska
 • Stanisława Jadwiga Grzebińska
 • Teresa Kamińska
 • Andrzej Kirsch
 • Danuta Kwiatkowska-Kawa
 • Henryk Rączkowiak
 • Violetta Elżbieta Rybarczyk
 • Maria Alicja Rynkowska
 • Monika Skubakowska
 • Mirosława Teresa Szczepańska
 • Bogdan Szumiel
 • Mariusz Adam Walesa

Każdy z wybranych radnych wnosi do rady swoje doświadczenie i wiedzę, co ma na celu skuteczne reprezentowanie interesów seniorów w naszym mieście.

Rola Grudziądzkiej Rady Seniorów

Grudziądzka Rada Seniorów jest organem doradczym, który ma na celu reprezentowanie potrzeb osób starszych. Jej członkowie będą pracować nad różnorodnymi inicjatywami, które mają na celu poprawę jakości życia seniorów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ starsi mieszkańcy często potrzebują wsparcia i reprezentacji w sprawach dotyczących polityki społecznej, zdrowotnej i infrastrukturalnej.

Siedziba Rady Seniorów

Siedziba Grudziądzkiej Rady Seniorów znajduje się w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 1. To tutaj będą odbywać się spotkania i narady, podczas których radni będą omawiać bieżące sprawy i podejmować decyzje mające na celu poprawę warunków życia seniorów w naszym mieście.

Wybór nowych członków Grudziądzkiej Rady Seniorów to istotne wydarzenie, które ma na celu zapewnienie efektywnej reprezentacji starszych mieszkańców oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mamy nadzieję, że nowa rada będzie skutecznie działać na rzecz poprawy jakości życia seniorów w naszym mieście.


Wg inf z: UM Grudziądz