Kontynuacja otwartych spotkań z mieszkańcami
Zaangażowanie społeczne na fali wznoszącej – Grudziądz dyskutuje o przyszłości transportu
  • Dialog prezydenta z mieszkańcami o komunikacji miejskiej.
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań dzięki sugestiom grudziądzan.
  • Nadchodzące spotkanie dotyczące sportu w mieście.

Prezydent Maciej Glamowski ponownie spotkał się z obywatelami w ramach serii konsultacji publicznych, by wspólnie kreować przyszłość komunikacji w Grudziądzu. Wydarzenie to stało się platformą do otwartej debaty i wymiany pomysłów, które mogą przyczynić się do rozwoju miejskiego transportu. Rozmowy te, niosące za sobą powiew zmian, potwierdzają, że Grudziądz nie boi się innowacji społecznych, a mieszkańcy aktywnie uczestniczą w kształtowaniu swojego otoczenia.

– Mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli i przekazali sporo cennych uwag – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. – Po dwóch pierwszych spotkaniach w nowej formule widzimy, że cieszą się one dużym zainteresowaniem. Wiele osób bierze aktywny udział w dyskusji, co jest bardzo dobre z punktu widzenia rozwoju naszego miasta.

W sercu Grudziądza, w przestrzeni przyjaznej rozmowom, zainicjowano dialog na temat codziennych wyzwań komunikacyjnych. Mieszkańcy, wyposażeni w bogactwo doświadczeń oraz lokalną wiedzę, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami, które mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Na horyzoncie już widać kolejne wydarzenie z cyklu „Porozmawiajmy o mieście”. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 20 lutego, o godzinie 18.00, gdzie uwaga skupi się na temacie sportu w Grudziądzu. Te regularne inicjatywy pokazują, że miasto pragnie słuchać głosu mieszkańców i razem z nimi tworzyć lepsze jutro.


Według informacji z: Urząd Miejski w Grudziądzu