14 lipca odbędzie się spotkanie z mieszkańcami domków jednorodzinnych i zabudowań bliźniaczych, dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Program ten przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.Spotkanie rozpocznie się 14 lipca o godz. 16.00. Odbywać się będzie w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, w Sali konferencyjnej znajdującej się na II piętrze. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Więcej informacji na temat programu zasięgnąć można na stronie internetowej.

Biuro Prasowe i Medialne