Policjanci z grudziądzkiej grupy „Speed” rozpoznali kierującego, któremu wcześniej zatrzymywali uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości. W trakcie czynności w policyjnych bazach danych mundurowi tylko potwierdzili fakt, że mężczyzna ma wydaną już kolejną decyzję zabraniającą mu jazdy. Teraz czeka go ponowny egzamin na prawo jazdy.

Wczoraj (14.09.21) policjanci z grudziądzkiej grupy „Speed” patrolowali drogi powiatu grudziądzkiego. W pewnym momencie zauważyli kierującego fordem, któremu w czerwcu zatrzymywali prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W trakcie legitymowania, funkcjonariusze w policyjnych bazach danych ustalili, że 47-letni kierujący fordem – mieszkaniec powiatu grudziądzkiego, posiada wydaną decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień do kierowania. Jak się później okazało była to już druga taka decyzja, która miała go powtrzymać od jazdy przez okres 6 miesięcy. W związku z tą decyzją mężczyzna nie powinien siadać za kierownicę. Teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta wyda decyzję o cofnięciu 47-latkowi prawa jazdy, co będzie wiązało się z tym, że aby kierować pojazdem, zobowiązany będzie do zdania ponownego egzaminu.

Przypominamy!

Zgodnie z art. 180a kodeksu karnego, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

podkom. Robert Szablewski