W czwartek, 11 kwietnia na posiedzeniu  Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Sp. z. o. o. powołano nowego Prezesa Zarządu spółki. Od 15 kwietnia tę funkcję będzie pełnił Piotr Jerzewski, powołany na trzyletnią kadencję.

Piotr Jerzewski jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, na której uzyskał tytuły inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz na kierunku technologia maszyn. Na Uniwersytecie Gdańskim zdobył tytuły magistra z zakresu ekonomii oraz logistyki.  

W latach 2016-2018 pełnił stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółek Refsystem oraz Iglotech. Wcześniej, przez cztery lata był Prezesem Zarządu OPEC-BIO Sp. z. o. o.

Biuro Prasowe Prezydenta