SM Grudziądz: Czy spalanie liści i gałęzi jest jeszcze legalne?
Spalanie odpadów roślinnych - co warto wiedzieć?
  1. Zakaz spalania liści i gałęzi na działkach zgodnie z ustawą o odpadach.
  2. Możliwość kompostowania odpadów roślinnych na własne potrzeby.
  3. Kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą sięgnąć do 500 zł.
  4. Obowiązek gmin do organizowania odbioru odpadów komunalnych.

Wiele osób pamięta czasy, kiedy spalanie liści i gałęzi na własnej działce było czymś normalnym. Dziś, z uwagi na dbałość o środowisko i zdrowie publiczne, praktyki te są nie tylko niewskazane, ale i karalne. Warto zatem przypomnieć, jakie obowiązujące przepisy regulują tę kwestię.

Spalanie odpadów roślinnych takich jak liście, gałęzie czy skoszona trawa jest zabronione na mocy ustawy o odpadach. Zgodnie z nią, przetwarzanie odpadów poza odpowiednimi instalacjami i urządzeniami, w tym spalanie, jest nielegalne. Wyjątkiem od tej reguły jest kompostowanie na potrzeby własne, które jest dozwolone i stanowi ekologiczną alternatywę dla spalania.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt prawny związany z naruszeniem tych przepisów. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za zanieczyszczenie dymem posesji sąsiednich można otrzymać mandat karny w wysokości do 500 zł. Jest to istotne, gdyż spalanie roślinnych odpadów często prowadzi do powstawania uciążliwego dymu, który może zakłócać życie sąsiednie.

Na poziomie lokalnym, gminy mają obowiązek zarządzania odpadami komunalnymi. Odpowiada za to Uchwała Nr LXIII/538/22 Rady Miejskiej, która obliguje mieszkańców do segregacji śmieci i przestrzegania zasad utrzymania czystości. Ponadto, regulaminy ROD (Rodzinnych Ogrodów Działkowych) często zawierają dodatkowe zakazy dotyczące spalania odpadów roślinnych na terenie działek.

Dbając o nasze otoczenie i zdrowie, warto zatem stosować się do obowiązujących przepisów i zamiast spalać odpady roślinne, rozważyć ich kompostowanie. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale również korzystne dla środowiska naturalnego.


Wg inf z: SM Grudziądz