MOPR wspiera rodziny zastępcze na spotkaniu w Centrum Edukacji Ekologicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizował wyjątkowe spotkanie dla rodzin zastępczych. Wydarzenie odbyło się w malowniczym otoczeniu Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie uczestnicy mieli okazję do integracji i wymiany doświadczeń.

Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej: integracja i edukacja

Wydarzenie, które odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej, przyciągnęło liczne rodziny zastępcze wraz z dziećmi. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją zatytułowaną „Mieszkańcy Lasu Rudnickiego”, podczas której dzieci mogły zgłębić tajemnice lokalnej fauny i flory. Prelekcja była nie tylko okazją do nauki, ale także do wspólnej zabawy – dzieci otrzymały słodkie upominki oraz książki z zagadkami, rebusami i quizami tematycznymi.

Ognisko i wspólne rozmowy

Po części edukacyjnej przyszedł czas na integrację przy ognisku. Pieczenie kiełbasek stało się pretekstem do wielu rozmów i wymiany doświadczeń między rodzicami zastępczymi. Wspólne spotkanie umożliwiło rodzicom zarówno mniej, jak i bardziej doświadczonym, dzielenie się swoimi historiami i wspieranie się nawzajem w codziennych wyzwaniach związanych z pieczą zastępczą. Takie spotkania są niezwykle wartościowe, ponieważ pozwalają na budowanie więzi i wzajemne wsparcie w trudnych chwilach.

Porady i wsparcie od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W trakcie wydarzenia obecni byli również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz kierownik działu, którzy udzielali uczestnikom cennych porad i wskazówek. Dzięki temu rodziny zastępcze mogły dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej funkcjonować i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Koordynatorzy byli dostępni dla wszystkich, gotowi do udzielenia pomocy i wsparcia w każdej sytuacji.

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Warto podkreślić, że na spotkanie została zaproszona lokalna telewizja kablowa, co pozwoliło poruszyć tematykę rodzicielstwa zastępczego w szerszym gronie. Celem było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców, zwiększanie świadomości na temat tej formy opieki nad dziećmi oraz zachęcanie do angażowania się w pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych.

Takie inicjatywy, jak ta zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, są niezwykle ważne dla społeczności lokalnej. Dzięki nim rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie, a także nawiązywać cenne kontakty, które mogą okazać się nieocenione w przyszłości.


Opierając się na: UM Grudziądz