Wsparcie dla rodzin zastępczych w Grudziądzu: spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizował wyjątkowe spotkanie dla rodzin zastępczych, które odbyło się w malowniczym otoczeniu Centrum Edukacji Ekologicznej. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej

W piękny, letni dzień, rodziny zastępcze z Grudziądza zebrały się w Centrum Edukacji Ekologicznej, aby uczestniczyć w spotkaniu pod hasłem „Mieszkańcy Lasu Rudnickiego”. To wydarzenie, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, miało na celu integrację oraz wsparcie dla rodzin pełniących funkcję zastępczych opiekunów. Ulica Nad Torem 1 stała się miejscem, gdzie nie tylko dzielono się doświadczeniami, ale także celebrowano wspólne chwile.

Prelekcja i atrakcje dla dzieci

Spotkanie rozpoczęło się interesującą prelekcją zatytułowaną „Mieszkańcy Lasu Rudnickiego”. Dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały słodkie upominki oraz książki pełne zagadek, rebusów i quizów. Była to doskonała forma edukacji połączonej z zabawą. Następnie, wszyscy zebrani udali się na ognisko, gdzie pieczono kiełbaski i prowadzono liczne rozmowy. Takie spotkania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na budowanie więzi oraz wzajemne wsparcie w codziennych wyzwaniach związanych z opieką nad dziećmi.

Rola koordynatorów i wsparcie dla rodzin zastępczych

W spotkaniu uczestniczyli również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz kierownik działu, którzy udzielali cennych porad i wskazówek. Ich obecność była nieoceniona, ponieważ mogli bezpośrednio odpowiadać na pytania i pomagać w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się rodziny zastępcze. Tego typu wsparcie jest niezwykle ważne, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz dobro dzieci, które znajdują się pod ich opieką.

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprosił również lokalną telewizję kablową, aby poruszyć tematykę rodzicielstwa zastępczego i promować ją wśród mieszkańców. To ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości społecznej na temat roli i znaczenia rodzin zastępczych. Dzięki takim inicjatywom, coraz więcej osób może dowiedzieć się, jak ważne jest wsparcie dla dzieci, które potrzebują opieki i miłości.

Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej było nie tylko okazją do zdobycia nowych informacji, ale przede wszystkim do zacieśnienia więzi i wzajemnego wsparcia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pokazuje, jak ważne jest tworzenie takich przestrzeni, gdzie rodziny zastępcze mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami i czerpać z wzajemnej obecności.


Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu