Zmiany w kierownictwie kujawsko-pomorskiej Policji: inspektor Jacek Witas nowym zastępcą komendanta
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano wieloletniego Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektora Mirosława Elszkowskiego. Jednocześnie przedstawiono nowego Zastępcę Komendanta, inspektora Jacka Witasa. Wydarzenie było także okazją do ogłoszenia szeregu zmian kadrowych w komendach powiatowych.
  1. Pożegnanie inspektora Mirosława Elszkowskiego.
  2. Przedstawienie inspektora Jacka Witasa.
  3. Zmiany na stanowiskach komendantów powiatowych.
  4. Mianowanie nowych naczelników wydziałów.

Inspektor Mirosław Elszkowski, który przez wiele lat pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zakończył swoją służbę w kujawsko-pomorskim garnizonie. W czasie swojej kariery nadzorował pion prewencji i zdobył liczne odznaczenia, w tym Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”. Teraz będzie kierował Policją w województwie warmińsko-mazurskim.

Nowym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy został inspektor Jacek Witas. Rozpoczął on swoją karierę w Warszawie w 1994 roku i piastował wiele ważnych stanowisk, w tym Zastępcy Dyrektora Biura Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. W kujawsko-pomorskim garnizonie będzie nadzorował pion prewencji. Witas został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Podczas zbiórki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, inspektor Jakub Gorczyński, podziękował inspektorowi Elszkowskiemu za jego długoletnią służbę i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z nowym zespołem. „Stanowimy teraz nowy zespół. Myślę, że będzie się nam dobrze pracowało” - powiedział Gorczyński.

Wraz z powołaniem nowego Zastępcy Komendanta, doszło również do zmian na stanowiskach komendantów powiatowych. Młodszy inspektor Przemysław Tulibacki objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim, a inspektor Andrzej Kłos przejął obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie. Kolejne zmiany obejmują inspektora Mirosława Joppa, który został Komendantem Powiatowym Policji w Chełmnie oraz młodszego inspektora Dariusza Dziurę, który objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie.

Inspektor Marcin Woźniak, pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zapewnił o swojej otwartości i gotowości do podjęcia nowych wyzwań. „Wszystkim Państwu deklaruję otwartość tak, jak do tej pory. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności na tym stanowisku, ale deklaruję, iż zrobię wszystko, aby temu podołać” - powiedział Woźniak.

Z dniem 15 maja 2024 r. powołano również nowych naczelników wydziałów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Podinspektor Beata Skowrońska objęła stanowisko naczelnika Wydziału do walki z Korupcją, a podinspektor Tomasz Kosiarski został naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej. Komisarz Piotr Jarząb mianowany został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Inspektor Jacek Witas, podczas swojego wystąpienia, podziękował za zaufanie i wyraził gotowość do podjęcia nowych obowiązków. „Deklaruję, po 30 latach służby, iż wiem, jak wysoko została ustawiona poprzeczka po Panu Komendancie z Olsztyna, wiem z jakim wyzwaniem będę się mierzył” - powiedział Witas.

Podczas uroczystości złożono gratulacje i podziękowania oficerom za ich dotychczasową służbę i zaangażowanie.


KMP w Grudziądzu