Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy rośnie w siłę
Grudziądzkie centrum kultury przeżywa oblężenie – rekordowa liczba zgłoszeń świadczy o głodzie wiedzy i kreatywności wśród seniorów!
  • Rekordowa frekwencja w Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy – 280 osób.
  • Nowość w ofercie – Międzypokoleniowa Grupa Teatralna.
  • Bogaty wybór zajęć edukacyjnych i rozwijających.
  • Uroczyste rozpoczęcie nowego semestru zaplanowane w Centrum Kultury Teatr.

Żądza wiedzy i życiowej pasji nie zna wiekowych barier, czego dowodem jest entuzjastyczne przyjęcie nowego semestru przez mieszkańców Grudziądza, którzy zgłosili chęć udziału w zajęciach edukacyjnych Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Z każdym semestrem liczba ta rośnie, co wyraźnie widać po liczbie deklaracji, z której wynika, że lokalna społeczność seniorów coraz chętniej korzysta z możliwości aktywnego spędzenia czasu i poszerzania horyzontów.

Oferta Centrum, adresowana do osób po sześćdziesiątce i niepracujących zawodowo, jest różnorodna i przyciąga nie tylko chętnych do zdobywania wiedzy, ale również tych, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne. W tym roku do grona klasycznych już zajęć takich jak wykłady z akademii zdrowia, wiedzy obywatelskiej, ekologii, czy zajęć z języka angielskiego, dołączyły nowe propozycje. Wśród nich znajdziemy m.in. zespół muzyczny, zajęcia plastyczne, a także różnorodne formy aktywności ruchowej – od jogi po aerobik.

Nowym rozdziałem w ofercie Centrum jest Międzypokoleniowa Grupa Teatralna, która już na starcie przyciągnęła około 30 osób – zarówno seniorów, jak i młodzieży. Przestrzeń ta stwarza możliwość wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń między pokoleniami, czyniąc teatr nie tylko miejscem wyrazu artystycznego, ale i integrującym środowiskiem.

Nadchodzący semestr zostanie oficjalnie zainaugurowany w przestrzeni kulturalnej miasta, a dokładniej w Centrum Kultury Teatr. Wszystko rozpocznie się uroczystym spotkaniem organizacyjnym, które da start nowemu, wzbogaconemu programowi edukacyjnemu dla seniorów. Spotkanie to odbędzie się w Marinie, a dzień później, w tym samym miejscu, nastąpi inauguracja roku akademickiego, otwierająca nowy sezon nauki i twórczych poszukiwań.


Źródło: UM Grudziądz