Policja Grudziądz: Policjanci na spotkaniu z klasami mundurowymi
Czy młodzież jest wystarczająco przygotowana do wyzwań współczesnego świata? Spotkanie uczniów z policjantami w Grudziądzu mogło rzucić na to nowe światło, koncentrując się na aspektach prawnych i zagrożeniach cyfrowych, które mogą na nich czyhać.
  • Uświadamianie młodzieży o konsekwencjach prawnych
  • Zagrożenia w sieci i środki psychoaktywne wśród tematów spotkania
  • Przedstawienie pracy policjanta i procesu rekrutacji

Pokolenie Z rośnie w świecie, gdzie granica między realnym a wirtualnym życiem jest coraz bardziej zatarta. Najnowsze działania Policji w Grudziądzu podkreślają znaczenie edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. W III Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami, które miało na celu przybliżenie uczniom realiów prawnych dotyczących nieletnich, a także wyzwań, jakie niesie za sobą obecność w świecie cyfrowym.

W trakcie spotkania sierż. sztab. Łukasz Rosada i st. post. Kacper Dorau szczegółowo omówili kwestie odpowiedzialności prawnej, wskazując, jak nieprzemyślane działania mogą wpłynąć na przyszłość młodych ludzi. Przypomnieli również, że zachowania takie jak przemoc, hejt czy wyśmiewanie innych, zarówno w internecie, jak i poza nim, są przestępstwami, za które grozi kara. Podkreślili, jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi, że ofiary takich działań doświadczają trudnych emocji, które mogą ich prześladować przez wiele lat.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania młodzieży realiów zawodu policjanta. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się więcej o procedurze naboru do służby, co może być szczególnie cenne dla osób zainteresowanych pracą w mundurze. Edukacja w tym zakresie jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę, że świadomość prawna i społeczna jest fundamentem funkcjonowania każdego obywatela w społeczeństwie.


Źródło: Policja Grudziądz