Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu odbyli wizytę studyjną w stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”.

Ze strony Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w wizycie wzięli udział: Krystyna Nowak, Dorota Steinke, Ewa Niewiadomska-Roman, Hanna Pęksa i Paweł Napolski. Stowarzyszenie było natomiast reprezentowane przez Marię i Andrzeja Burzyńskich wraz z grupą wsparcia. Zapoznali oni członków Rady z genezą powstania, głównymi obszarami działalności, potrzebami i planami rozwoju organizacji.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pomoc dla rodzin. Podczas indywidualnych i grupowych spotkań omawiane są problemy m. in. z zakresu uzależnień, poszukiwania własnej tożsamości, trudności w porozumiewaniu się z dziećmi i rodzicami. Spotkania adresowane są zarówno do rodziców, jak i do młodzieży.

Podczas spotkań członkowie mają możliwość integrowania się, m. in. poprzez organizowane corocznie tematyczne ogniska, w których mogą wziąć udział zarówno osoby korzystające ze wsparcia jak i te, które już je otrzymały.

Aktywność Stowarzyszenia obejmuje również udzielanie porad prawnych i psychologicznych oraz prowadzenie mediacji. Stowarzyszenie działa nie tylko w Grudziądzu, lecz także w okolicznych miejscowościach m. in. w Chełmnie, Świeciu i Wąbrzeźnie. Każda z form wsparcia realizowana jest nieodpłatnie.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne