Z dniem 3 sierpnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowanych do osób z niepełnosprawnością, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Pierwszym z tych programów jest „Mieszkania dla absolwenta”. Jego celem jest udzielenie pomocy niepełnosprawnym absolwentom w wynajęciu mieszkania poza ich obecnym miejscem zamieszkania.

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu. Wsparcie może być przyznane na okres do 36 miesięcy. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2023 r.

Drugi program to „Dostępne mieszkanie”. Celem tego programu jest udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym na zamianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Pomoc może być udzielona osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, które mieszkają w mieszkaniu/budynku z barierami architektonicznymi. Warunkiem udziału w programie jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2024 r.

Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia dostępne są także na stronie PFRON.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie istnieje możliwość zgłoszenia się do pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o pomoc w wprowadzeniu wniosku do SOW. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 56 45 10 374 lub w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój 102.
Jednocześnie przypominamy, że do końca sierpnia br. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – moduł I, a od 1 września br. rozpoczyna się nabór na dofinansowanie kosztów nauki, w ramach modułu II programu. Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Biuro Prasowe i Medialne