Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w VII Biegu Integracyjnym, który odbędzie się 17 września 2022 r. pod hasłem „Przegoń przemoc – obudź nadzieję”. Impreza objęta jest patronatem prezydenta Grudziądza.




Bieg wystartuje o godz. 10.30. Rozpocznie się przy ul. Mikołaja z Ryńska 8. Rejestracja uczestników Biegu w godzinach od 8.30 do 10.00. Podczas trwania Biegu odbywać się będzie Festyn Rodzinny, na który Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego także zaprasza. W ramach Festynu przewidziano liczne atrakcje tak dla najmłodszych, jak i dla dorosłych uczestników. Bieg poprzedzać będzie Runda Honorowa, po której uczestnicy pobiegną ulicami Grudziądza w pobliżu instytucji współpracujących z CPDiPR w ramach lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Uczestnicy mogą zapisywać się tutaj.

Organizując po raz kolejny Bieg Integracyjny Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego pragnie zwrócić uwagę społeczności lokalnej na potrzeby i prawa dzieci. Celem tej inicjatywy jest również wskazanie rodzicom, opiekunom oraz instytucjom wszystkich tych działań, które mogą podejmować chcąc wspierać swoich podopiecznych w trudnych dla nich sytuacjach.

Centrum dąży też do przekazania jak największej liczbie odbiorców informacji o instytucjach i organizacjach, które zajmują się pomaganiem i wspieraniem rodzin i dzieci, w szczególności tych, które czują się w jakikolwiek sposób zagrożone, osamotnione, wykluczone lub bezsilne. Ideą Biegu jest uzmysłowienie lokalnej społeczności, że pomoc i wsparcie dla dzieci i osób potrzebujących stanowi prawo i obowiązek wszystkich dorosłych. Pomysłodawcy i inicjatorzy Biegu chcą uświadomić i uwrażliwić lokalną społeczność na dziecięce dramaty, tak by w razie potrzeby reagowała na nie i zwracała się do odpowiednich instytucji o pomoc i radę.

Celem wydarzenia jest także promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wspólnie z rodziną, gdyż jest to skuteczna forma przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym oraz sprzyja integracji środowisk zaangażowanych w pracę na rzecz dziecka i rodziny.

Objęcie VII Biegu Integracyjnego patronatem prezydenta Grudziądza stanowi bardzo ważne wsparcie idei tego wydarzenia, którą jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz wsparcie dla lokalnych działań wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych działaniami na rzecz najsłabszych i bezbronnych.


Biuro Prasowe i Medialne