Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego przypomina o obowiązku dokonywania tzw. opłaty przekształceniowej.

 
Opłata ma związek z tym, że prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Rozłożona jest ona na 20 lat.
 
W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty wysyłane jest upomnienie, do którego zostaną naliczone koszty w wysokości 16 złotych. Dodatkowo, po wystawieniu tytułu egzekucyjnego, dochodzą koszty w wysokości 100 złotych (opłata manipulacyjna) oraz dodatkowe opłaty egzekucyjne.
 
Urząd Miejski zwraca się z prośbą do mieszkańców o dobrowolne uregulowanie należności. Niejednokrotnie koszty egzekucji przewyższają kwotę zadłużenia, zatem chodzi o to, aby nie generować dodatkowych opłat obciążających mieszkańców.
 
Wszelkie wyjaśnienia oraz informacje możliwe są do uzyskania po numerami telefonów:
 
- dotyczące wpłat  56/45-10-430. 
- dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 56/45-10-272. 


Karol Piernicki

Rzecznik Prasowy