Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Sezon grzewczy trwa, a wraz z nim spalanie odpadów w domowych piecach. Jeden z mieszkańców został ukarany mandatem za palenie takimi odpadami.

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Grudziądza, że jego sąsiad pali odpadami i z jego komina wydobywa się ciemny dym. Wczoraj, tj. 29 listopada, na miejsce wysłano Patrol Ekologiczny, który potwierdził zgłoszenie. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono spalanie klejonych płyt wiórowych. Obok pieca były przygotowane również kolejne płyty do spalenia. W związku z tym, że zakazane jest spalanie takich płyt, właściciel nieruchomości został ukarany mandatem karnym i otrzymał polecenie utylizacji płyt.

Przypominamy, że na mocy zarządzenia Prezydenta Grudziądza upoważnienie do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych oraz palenisk na terenie nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza posiadają  m. in. strażnicy miejscy. Kontrole te odbywają się w obecności właściciela posesji, a w razie jego nieobecności – dorosłego domownika.

Municypalni sprawdzają co jest spalane w piecach jak również to, co jest przygotowane do spalenia. Pamiętajmy, że zabronione jest spalanie tworzyw sztucznych, książek, gazet, mebli, jak również węgla brunatnego, miału węglowego gorszej jakości, mokrej biomasy. Dodatkowo posiadać należy świadectwo jakości używanego paliwa stałego.


Dziękujemy za przekazane zgłoszenie i  jednocześnie prosimy o zgłaszanie podobnych incydentów.