Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Trwa postępowanie przetargowe na adaptację pomieszczeń Spichlerza 57. Termin składania ofert wyznaczono na 11 sierpnia.

 


Przedmiotem postępowania przetargowego jest adaptacja pomieszczenia zabytkowego spichlerza na cele społeczne. Pełna nazwa zadania to: Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu w ramach zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne”.

Spichlerz 57 zostanie zrewitalizowany w taki sposób, aby spełniać potrzeby organizacji pozarządowych. Projekt dedykowany będzie przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami.

Wyłonienie oferenta zaplanowano na 11 sierpnia. Od rezultatu postępowania przetargowego będzie można się jednak odwołać. Jeśli do tego dojdzie, to termin ulegnie przedłużeniu.

Przypomnijmy, że na rewitalizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy rekordowe dofinansowanie w wysokości 8,5 mln złotych. Całkowitą wartość zadania szacuje się na 9 mln złotych.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne