Kolejne spotkanie strażników Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej z seniorami miało miejsce dzisiaj, 20 lutego. Tym razem funkcjonariusze odwiedzili jedną z grudziądzkich parafii.

 

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamieszkania odbyło się w salce Bazyliki kolegiackiej św. Mikołaja w Grudziądzu. Tradycyjnie w tym roku funkcjonariusze zaprezentowali porady i wskazówki związane z właściwym zabezpieczaniem swojego mienia, rozmawiali o prawidłowych zachowaniach i o tym, co robić, by nie paść ofiarą kradzieży.

Poruszono również między innymi kwestie dewastacji mienia, zakłócania porządku publicznego czy osób bezdomnych. W spotkaniu, które odbyło się w ramach programu „Bezpieczny Senior”, udział wzięło około 20 osób.