Przysięga wojskowa to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Kolejni elewi Centrum Szkolenia Logistyki ukończyli swoją służbę przygotowawczą. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bliscy.

 


– Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić – tak elewi uroczyście składali przysięgę wojskową.

21 lutego w Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela kolejna grupa młodych żołnierzy złożyła przysięgę wojskową. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele wojska na czele z Dowódcą Garnizonu Grudziądz – płk Andrzejem Dykiem, wiceprezydent Szymon Gurbin, wicestarosta powiatu świeckiego Franciszek Koszowski, weterani, przedstawiciele lokalnych władz i duchowieństwa oraz rodziny i przyjaciele żołnierzy składających przysięgę.

– Przysięga wojskowa to uroczysty akt poparty słowami, ale to przede wszystkim wyraz patriotyczny, w którym żołnierz ślubuje strzec honoru i dochować wierności ojczyźnie. Ideały służby wojskowej nigdy nie zatraciły swojej ważności. Są nadal aktualne i stawiają żołnierza, obywatela w szczególnej dyspozycji dla ojczyzny. W dyspozycji do jej obrony oraz zapewnienia niepodległego bytu państwowego – mówił komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk. Andrzej Dyk.

Z rąk komendanta płk. Andrzeja Dyka wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz osiągnięcie wysokich wyników w obrębie kształcenia podstawowego podczas służby przygotowawczej otrzymało czterech elewów: szer. elew Daniel Jankowski, szer. elew Margita Kościelecka, szer. elew Jakub Łukaszyk oraz szer. elew Joanna Wójcik. Dowódca wręczył takie listy gratulacyjne rodzicom żołnierzy.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej i pododdziałów z udziałem Orkiestry Wojskowej z Torunia pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Andrzeja Bogusza. Po zdaniu broni oraz uroczystym obiedzie z dowódcą jednostki, elewi po raz pierwszy od dnia wcielenia opuścili koszary na przepustkę do rodzinnych domów

 


fot. UM/NG

Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne