Ocena projektów Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025: 16 odrzuconych
W ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025 mieszkańcy złożyli 92 projekty zadań. Niestety, 16 z nich otrzymało ocenę negatywną. Sprawdź, jakie są przyczyny tych decyzji oraz jakie kroki mogą podjąć wnioskodawcy.
  1. 92 projekty złożone przez mieszkańców.
  2. 16 zadań ocenionych negatywnie.
  3. Odwołania można składać do 21 czerwca 2024 roku.
  4. Harmonogram dalszych działań do października 2024 roku.

W tym roku mieszkańcy złożyli 92 projekty w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Z tego grona, 16 projektów spotkało się z oceną negatywną. Mimo to, wnioskodawcy mają prawo do odwołania się od tych decyzji do 21 czerwca 2024 roku. Odwołania należy przesłać za pomocą systemu do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, logując się na indywidualne konto i przesyłając wiadomość z treścią odwołania.

Przyczyny negatywnych ocen są różnorodne. Najczęściej dotyczą one braku spełnienia wymogów formalnych, takich jak brak zgody właściciela terenu na realizację zadania czy brak listy poparcia. Inne powody to brak możliwości technicznych wykonania zadania, brak zgodności z prawem oraz brak dostępności. Każde zadanie ocenione negatywnie zawiera uzasadnienie tej decyzji.

Warto również wspomnieć, że jedno z zadań, dotyczące montażu oświetlenia wzdłuż ulicy Jacka Malczewskiego, jest już realizowane w ramach innego projektu, dofinansowanego ze środków zewnętrznych. To pokazuje, że niektóre inicjatywy mogą być uwzględnione w innych planach miasta, co również wpływa na ocenę wniosków.

Harmonogram dalszych działań w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025 jest już ustalony. Procedura odwoławcza trwa do 21 czerwca 2024 roku. Ostateczne listy zadań będą opublikowane 26 sierpnia 2024 roku. Głosowanie na projekty odbędzie się od 2 do 20 września 2024 roku, a wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 8 października 2024 roku.

Grudziądzanie mają więc jeszcze szansę wpłynąć na ostateczny kształt budżetu obywatelskiego poprzez składanie odwołań i uczestnictwo w głosowaniu. To ważne narzędzie, które pozwala mieszkańcom na aktywny udział w kształtowaniu przestrzeni i funkcjonowania ich miasta.


Na podstawie: Urząd Miejski w Grudziądzu