Nowi wiceprezydenci Grudziądza powołani przez prezydenta Glamowskiego
Prezydent Maciej Glamowski ogłosił powołanie nowych wiceprezydentów, Tomasza Smolarka i Róży Lewandowskiej, którzy obejmą kluczowe stanowiska w administracji miejskiej. Nowe nominacje mają na celu wzmocnienie zespołu zarządzającego miastem.
  1. Tomasz Smolarek mianowany I wiceprezydentem.
  2. Róża Lewandowska obejmuje stanowisko II wiceprezydenta.
  3. Podział obowiązków między wiceprezydentów.
  4. Kontynuacja pracy sekretarza i skarbnika miasta.

Prezydent Maciej Glamowski wręczył oficjalne powołania nowym wiceprezydentom miasta. Tomasz Smolarek został mianowany I wiceprezydentem, a Róża Lewandowska objęła stanowisko II wiceprezydenta. Obaj wiceprezydenci mają za zadanie wzmocnienie administracji miejskiej i skuteczne zarządzanie poszczególnymi wydziałami.

Tomasz Smolarek będzie odpowiedzialny za nadzór nad Wydziałem Komunikacji Miejskiej, Wydziałem Kultury i Sportu, Strażą Miejską, Biurem Lasów Komunalnych oraz Biurem Gospodarki Odpadami. Róża Lewandowska, jako II wiceprezydent, będzie nadzorować Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Działalności Gospodarczej oraz Koordynatora ds. dostępności.

– To niezwykle silne osobowości, zawsze będące blisko ludzi i ich problemów – mówi Maciej Glamowski, prezydent miasta. – Wierzę, że razem stworzymy dobrze rozumiejący się zespół, który każdego dnia pracować będzie na rzecz dobra mieszkańców i rozwoju naszego kochanego miasta.

Pomimo nowych nominacji, na swoich stanowiskach pozostają sekretarz miasta Andrzej Cherek oraz skarbnik Tomasz Szczechowski, co zapewnia ciągłość i stabilność w zarządzaniu miejskimi finansami i administracją.

Nowe powołania mają na celu nie tylko wzmocnienie zarządzania miastem, ale także poprawę jakości życia mieszkańców poprzez efektywną realizację zadań związanych z komunikacją, kulturą, sportem, edukacją i zdrowiem. Oczekuje się, że nowi wiceprezydenci wniosą świeże spojrzenie i energię do codziennej pracy na rzecz miasta.


UM Grudziądz