Urząd Miejski rozpoczyna rekrutację do projektu „Rodzina w centrum Etap I”
Ruszył nabór do inicjatywy wspierającej rodziny w naszym mieście, pod nazwą „Rodzina w centrum Etap I”. Ten kompleksowy program ma na celu wsparcie rodzin w różnych trudnych sytuacjach życiowych, oferując szeroki wachlarz usług specjalistycznych.
  • Wsparcie skierowane do rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych oraz młodzieży.
  • Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne.
  • Warsztaty rozwojowe i terapeutyczne dla rodziców i dzieci.
  • Rekrutacja odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Program „Rodzina w centrum Etap I” jest odpowiedzią na potrzeby rodziców oraz młodych dorosłych, którzy znajdują się w sytuacjach kryzysowych lub wymagają specjalistycznego wsparcia. Obejmuje to nie tylko rodziny biologiczne, ale również osoby związane z pieczą zastępczą oraz dzieci i młodzież opuszczające instytucje opieki całodobowej.

W ofercie projektu znajdują się m.in. specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii, co jest kluczowe dla wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży. Dostępne są także grupy wsparcia, które pomagają rodzicom w wymianie doświadczeń i radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Ważnym elementem są również warsztaty socjoterapeutyczne i edukacyjno-terapeutyczne wyjazdy, które oferują rodzicom i ich dzieciom możliwość nauki i odpoczynku w bezpiecznym środowisku. Dodatkowo, dla dzieci z diagnozą FASD przewidziano specjalistyczne terapie oraz wsparcie w diagnozie.

Zainteresowane osoby mogą składać formularze zgłoszeniowe bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który znajduje się przy ul. Waryńskiego 34A, w godzinach pracy ośrodka od 7:30 do 15:30, w pokojach numer 203 i 207. Możliwe jest także przesyłanie dokumentów tradycyjną pocztą.

Podkreśla się, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie równa się automatycznemu zakwalifikowaniu do programu, gdyż jest to tylko pierwszy etap procesu rekrutacyjnego. Początek zajęć zaplanowano na najbliższe tygodnie, co daje szansę na szybkie rozpoczęcie wsparcia dla potrzebujących.


Na podstawie: Urząd Miejski