Podział majątku po rozwodzie. Jak go dokonać?

Podział majątku w wyniku formalnego rozpadu związku zawsze wiąże się z negatywnymi emocjami. Konieczność spotkania w sądzie byłego już partnera lub partnerki oraz obawy o to, jak potoczy się proces, wystarczają, by chcieć jak najszybciej zakończyć sprawę. Jak tego dokonać i do kogo zwrócić się po pomoc? Warto się o tym dowiedzieć nim jeszcze dojdzie do rozprawy sądowej.

Na czym polega podział majątku?

Mianem podziału majątku określa się rozdysponowanie między stronami procesu dóbr nabytych w trakcie związku. Co ważne, w tym przypadku nie ma znaczenia, czy para wzięła już rozwód. Sprawa może zostać przeprowadzona też wtedy, gdy w świetle prawa nadal jest małżeństwem.

Zasada ta działa również w drugą stronę, co oznacza, że nie trzeba dzielić majątku zaraz po rozwodzie. Roszczenia żadnej ze stron się nie przedawniają, co pozwala na złożenie wniosku do sądu nawet kilka lat po formalnym rozstaniu.

Czy można uniknąć podziału majątku?

Zgodnie z prawem podziału majątku nie da się uniknąć, gdy chce go jedna ze stron. Od tej reguły istnieją tylko dwa wyjątki. Pierwszy to wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków. W takiej sytuacji rozparcelowaniu ulegają tylko te dobra, które para nabyła przed podpisaniem takiego dokumentu. Drugi przypadek, kiedy sąd zaniechuje podziału, to obopólna zgoda stron procesu na pozostawienie majątku w całości. Dochodzi do tego najczęściej, kiedy rozstający się rodzice postanawiają powierzyć swoje dobra (np. dom) dziecku.

Kiedy majątek nie jest dzielony na pół?

W trakcie procesu sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności rozpadu związku, co czasem prowadzi do nieproporcjonalnego podziału dóbr. By do tego doszło, muszą być spełnione przesłanki świadczące o rażącym naruszaniu obowiązków wobec rodziny.

Argumentami przemawiającymi za nierównym rozdysponowaniu majątku są uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków, uchylanie się od podjęcia pracy bez wyraźnego powodu oraz marnotrawstwo. Pod ostatnim pojęciem kryje się np. wydawanie dużych sum na gry hazardowe.

Sposoby podziału majątku

Pod pojęciem podziału nie należy rozumieć tylko prostego rozdania poszczególnych dóbr obu stronom procesu. Dobry przykład to wspólne mieszkanie pary. Po rozstaniu sąd może zdecydować się na przekazanie go jednemu z małżonków, a obowiązek takiej osoby to spłata połowy jego wartości na rzecz byłego męża lub żony. Jeśli strona, której przypadło takie mieszkanie, nie jest w stanie oddać pieniędzy, bywa, że nieruchomość zostaje przekazana na licytację. Po sprzedaży sąd dzieli uzyskaną kwotę na pół.

Komu powierzyć proces podziału majątku?

Jedynie w części spraw sąd nie ma wątpliwości komu przyznać majątek i w jakich proporcjach. Dobrym przykładem jest wspomniane mieszkanie. O prawo do niego przeważnie walczą obie strony. Właśnie z tego powodu takie sytuacje są trudne.

By zwiększyć swoje szanse, najlepiej udać się do specjalisty od podziału majątku. W Grudziądzu powinno się znaleźć dobrego adwokata (w tym przypadku warto zajrzeć na stronę internetową https://podzialy-majatku.pl/grudziadz), którego pomoc przyda się nie tylko na wokandzie, ale i w mediacjach prowadzących do podpisania ugody.

Dokumenty potrzebne do podziału majątku

Adwokat od podziału majątku pomoże również w sporządzeniu wniosku do sądu. Dzięki temu klient zyskuje pewność, że pismo nie będzie wymagało poprawek niepotrzebnie przedłużających całą sprawę. Po stronie takiej osoby pozostaje jednak przyniesienie dokumentów potwierdzających wspólne posiadanie danych dóbr, np. odpisu z księgi wieczystej, kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, wyciągu ze wspólnego konta bankowego itp. Jeśli para jest już po rozwodzie, niezbędny będzie także odpis prawomocnego wyroku sądu.