Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej.

 
Trzy firmy złożyły swoje oferty w postępowaniu. Wszystkie mieszczą się w kwocie zarezerwowanej na ten cel w budżecie.
 
Złożone oferty będą teraz oceniane pod kątem formalnym. Trwa zatem dalsza procedura, zmierzająca do wyłonienia wykonawcy usługi, który miałby świadczyć ją do końca bieżącego roku.
 
Informacja z otwarcia ofert – kliknij tutaj.


Karol Piernicki
Rzecznik Prasowy