Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wziął udział w ogólnopolskim spotkaniu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, które zostało dziś zainaugurowane w Hotelu RAD. Spotkanie odbywać się będzie w dniach 23 i 24 marca.

Spotkanie stanowi ważną inicjatywę służącą wymianie doświadczeń między pracownikami samorządowymi oraz przedsiębiorcami. Dotyczy zagadnień tak istotnych jak choćby zarządzanie ruchem drogowym, stosowanie nowoczesnych rozwiązań inżynierii ruchu, czy też spraw związanych ze zmianami przepisów regulujących zarządzanie ruchem. Jego uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.


Marcin Mielnicki
Urząd Miejski w Grudziądzu