Z końcem miesiąca upływa termin składania dokumentów o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego. W rekrutacji mogą brać udział nie tylko dzieci urodzone w 2020 roku, lecz również starsze.

Rodzice nadal mają możliwość ubiegać się o miejsce dla dziecka w przedszkolu. Dokumenty należy składać maksymalnie do trzech placówek. W jednym wniosku wymieniają jedno, dwa lub trzy przedszkola. Wygenerowany z systemu elektronicznego wydruk składa się tylko w placówce umieszczonej na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). Niezłożenie wniosku w formie papierowej spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji można znaleźć w ulotce.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 21 kwietnia. Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do przedszkola, do 28 kwietnia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki. Brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 22 maja, a składanie wniosków zakończy się 26 maja.

 
Emilia Augustynowicz
Urząd Miejski w Grudziądzu