Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców remontowanej ulicy Kościuszki.

 
W związku z trwającym obecnie remontem ul. Kościuszki na odcinku od ul. Walentynowicz do ul. Słowackiego na czas remontu z uwagi na brak możliwości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę bezpośrednio z terenu posesji od dnia 30 stycznia 2023 r. zostaną utworzone dwa zastępcze, tymczasowe punkty gromadzenia odpadów komunalnych dedykowane dla mieszkańców remontowanego odcinka drogi. Pierwszy z tych punkt zlokalizowany będzie w pobliżu skrzyżowania ul. Walentynowicz z ul. Kościuszki natomiast drugi punkt zlokalizowany będzie w pobliżu skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Kościuszki.
 
Wyżej wymienione rozwiązanie jest jedynym możliwym sposobem na zrealizowanie przez firmę odbierająca odpady usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców remontowanego odcinka ul. Kościuszki i pozwoli na sprawny i szybki odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.
 
Zwracamy się z apelem do mieszkańców remontowanego obecnie odcinka ul. Kościuszki aby od dnia 30 stycznia 2023 r. nie wrzucali odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie nieruchomości, tylko korzystali z zastępczych pojemników zlokalizowanych w tymczasowych punktach gromadzenia odpadów komunalnych.
 
Należy stosować następujące zasady:
- w punktach tymczasowych należy gromadzić odpady w sposób selektywny,
- odpady pozostawione przez mieszkańców w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości nie będą odbierane do czasu zakończenia prac drogowych,
- odbiór odpadów komunalnych z punktów tymczasowych będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na remontowanym obecnie odcinku ul. Kościuszki (nieruchomości niezamieszkałe nie objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i zawarli indywidualne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów, nie są uprawnieni do korzystania z tymczasowych punktów gromadzenia odpadów i w przypadku problemów z odbiorem od nich odpadów powinny kontaktować się z przedsiębiorcą z którym zawarli umowę w celu uzgodnienia sposobu odbioru od nich odpadów.
 
O wszelkich zmianach związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców w związku z prowadzonym remontem ul. Kościuszki będziemy informować na bieżąco.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu pod nr. tel. (56) 45 10 285.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

odpady.grudziadz.pl