Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją Spichlerza 57. Budynek docelowo ma być przeznaczony do użytku Organizacjom Pozarządowym.Remont Spichlerza 57 rozpoczął się pod koniec 2021 roku. Na początku dokonano rozbiórki elementów, które nie zostałyby wykorzystane w trakcie rewitalizacji.

Modernizacje prowadzone były po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W tej chwili wykonywane są prace renowacyjne wnętrza, które docelowo ma zostać przeznaczone dla Organizacji Pozarządowych. Na zewnątrz dobiegają końca roboty związane z budową schodów prowadzących na Błonia Nadwiślańskie.

Budynek ma być miejscem aktywizacji społeczeństwa, dlatego prezydent Grudziądza Maciej Glamowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57” – prowadzenie kawiarenki obywatelskiej.

Na realizację projektu modernizacji Spichlerza 57 Miasto otrzymało rekordowe dofinansowanie w kwocie około 8,5 mln złotych.

 
Emilia Augustynowicz
Urząd Miejski w Grudziądzu

Fot. Emilia Augustynowicz