Rozporządzeniem wydanym 22 listopada 2017 r., a więc przed pięcioma laty, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uznał za Pomnik Historii zespół zabytkowych grudziądzkich spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły.
Grudziądz jest jednym z nielicznych miast, w których zachowały się spichlerze o genezie średniowiecznej. Na szerokości całego starego miasta znajduje się założenie będące materialnym świadectwem znaczenia portu grudziądzkiego dla handlu na szlaku wiślanym. Stanowi ono zarazem dowód na dużą skalę eksportu polskiego zboża na rynki europejskie.

Grudziądzkie spichlerze zostały zbudowane w zwartej grupie, dzięki czemu stanowić mogły integralną część systemu obronnego miasta. Posadowione na stromej skarpie wiślanej posiadają różną liczbę kondygnacji naziemnych od strony miasta i rzeki. Wymusiło to też wzmocnienie budynków przyporami, a w rezultacie przyczyniło się do powstania zespołu zabudowy o niezwykłych walorach architektonicznych i urbanistycznych.

Zachowane po dziś dzień budynki spichlerzy datowane są na XVI-XVII wiek. Stanowią one przejaw ciągłości koncepcji architektonicznej i technicznej kontynuowanej już od XIV w. Chociaż w swojej historii wielokrotnie ulegały zniszczeniu oraz były odbudowywane i konserwowane, to jednak zachowały swoją oryginalną formę. Niektóre z nich zostały z czasem zaadaptowane na budynki mieszkalne.

Obecnie władze Grudziądza prowadzą prace zmierzające do przywrócenia spichlerzom ich dawnej świetności. Najlepszym świadectwem tego, że wspomniane prace przynoszą pożądany efekt jest tegoroczne otwarcie Muzeum Handlu Wiślanego Flis, na którego potrzeby zaadaptowano spichlerze nr 33 i 35. Przeprowadzony też został remont elewacji i dachu spichlerza nr 45. Wciąż jeszcze kontynuowane są prace mające na celu adaptację na cele społeczne pomieszczeń spichlerza nr 57, jednak poziom ich zaawansowania jest bardzo wysoki. Wszystkie te działania pokazują, że w Grudziądzu historyczne dziedzictwo otoczone jest należytą troską.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne