Mieszkańcy Grudziądza mogli dziś wziąć udział w zapowiadanej wcześniej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami wyłożonymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grudziądza. Składanie uwag do projektu studium możliwe jest w terminie do 30 grudnia br.

Projekt studium jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim (pok. nr 305) od 2 listopada i będzie dostępny do 2 grudnia. Szczegółowe informacje na temat zasad wglądu do dokumentu, jak również dotyczące dostępu do jego treści za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są tutaj.

Przypominamy, że w tym samym terminie, w którym możliwe jest składanie uwag do projektu studium (tj. do 30 grudnia br.) można również składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne