Wczoraj, 24 stycznia br. opublikowano rozporządzenie skracające kwarantannę do 7 dni. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Od dzisiaj, tj. od 25 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstawanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemicznego. Zgodnie z danym aktem prawa kwarantanna  w niektórych przypadkach zostaje skrócona do 7 dni.

Kwarantanna i izolacja

Na czym polega?

 • kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia;
 • izolacja - odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu.

Izolacja domowa

Trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał.

Kwarantanna

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

Czas trwania kwarantanny, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19:

 • z kontaktu z osobą zakażoną - 7 dni,
 • w wyniku skierowania na test (lekarz wystawił skierowanie) - trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni,
 • dla wracających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji - 10 dni
 • dla wracających z spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji - 14 dni.

Podczas kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie:

 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Negatywny wynik testu a zwolnienie z kwarantanny

Jeśli twoja kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test, a wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Jeśli twoja kwarantanna została nałożona ze względu na kontakt z osobą zarażoną bądź jest nałożona przez sanepid z innych powodów - nie jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny, nawet mając negatywny wynik testu.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji

Jeżeli podróżujesz z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Szwajcarii,
 • Islandii,
 • Norwegii,
 • Liechtensteinu,
 • Księstwa Andory,
 • Księstwa Monako,
 • Republiki San Marino,
 • Państwa Watykańskiego,
 • Stolicy Apostolskiej
 • Turcji,

podlegasz 10-dniowej kwarantannie. 

Kwarantanna cię nie obowiązuje, jeśli:

 1. jesteś zaszczepiony(a) pełnym cyklem szczepienia:
  • szczepionką, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
  • szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.
 2. Przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (jesteś tzw. ozdrowieńcem):
  • nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR,
  • masz dokument, który potwierdza przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID,
 3. Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19:
  • poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim,
  • test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 4. Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 5. Podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jeśli została na ciebie nałożona kwaranna, możesz po 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny.

Jaki test mogę wykonać?

 • Rodzaj testu: RT-PCR oraz antygenowy.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Jesteś cudzoziemcem?

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji

Jeżeli podróżujesz spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji, musisz okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Brak testu lub przyjazd z krajów objętych zakazem lotów wiązać się będą koniecznością odbycia kwarantanny.

Obowiązkowe testy na COVID-19

Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Test musisz wykonać niezależnie od tego, w jaki sposób podróżujesz (transportem zbiorowym, indywidualnym czy pieszo). 

Obowiązek wykonania testu dotyczy także osób zaszczepionych! Wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny - licząc od przekroczenia granicy Polski.

Test można też wykonać na niektórych lotniskach w Polsce, przed odprawą graniczną. Zachęcamy do sprawdzania informacji na stronach internetowych poszczególnych lotnisk.

Na terenie lotniska wykonasz także test w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Kto jest zwolniony z obowiązku okazywania wyników testu na COVID19 po przyjeździe spoza strefy  Schengen?

Jeśli nie przedstawisz negatywnego wyniku testu, musisz przejść kwarantannę, która trwa 14 dni.  W tym przypadku test możesz wykonać najwcześniej w jej 8 dniu – liczone od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Dopiero wtedy negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny. Uwaga! Jeśli chcesz obliczyć, kiedy możesz wykonać test – nie uwzględniaj dnia przekroczenia granicy RP.

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny nie dotyczy przyjazdów i przylotów z:

 • Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej,
 • z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

Jaki test mogę wykonać?

 • Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Osoby, które przedstawiły negatywny wynik testu na granicy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. Obowiązek wykonania testu dotyczy także osób zaszczepionych!

Ważne! Osoby, które po przylocie spoza strefy Schengen, UE, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, mogą być zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny pod warunkiem:

 1. okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (dowolny antygenowy, PCR) wykonanego w ciągu 24 h przed przylotem do RP,
 2. wykonać taki test przed odprawą graniczną (dot. tylko lotnisk gdzie jest taka możliwość),
 3. wykonać test na lotnisku po odprawie granicznej w ciągu 3h po przylocie.

Przepisów o kwarantannie nie stosuje się do osób, które posiadają

 • unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w zakresie zaszczepienia przeciwko COVID-19, przechorowania COVID-19 lub negatywnego wyniku test w kierunku COVID-19;
 • zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z Unijnym Certyfikatem COVID.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID wydaje Ministerstwo Zdrowia. Zaświadczenie o wykonaniu szczepień  jest wystawiane:

 1. w postaci elektronicznej,
 2. w postaci papierowej;
 • przez podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,
 • przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Źródło: gov.pl