Policjanci codziennie wyruszają na kontrolę do osób objętych kwarantanną. Sprawdzają czy osoby te przebywają w wyznaczonych miejscach. Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Każdego dnia, kilka razy na dobę policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu kontrolują osoby przebywające na kwarantannie. Sprawdzają, czy mieszkańcy Grudziądza, którzy są objęci kwarantanną, stosują się do zaleceń i decyzji służb sanitarnych.

Umundurowani funkcjonariusze nawiązują kontakt z tymi osobami wykorzystując dostępne urządzenia telekomunikacyjne lub przez domofon. Kontrolowane osoby wychodzą np. na balkon lub wyglądają przez okno po to, by funkcjonariusze mogli potwierdzić stosowanie się do kwarantanny. Policjanci podczas rozmowy pytają także o stan zdrowia oraz czy potrzebują pomocy.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Przypominamy także o obowiązku zainstalowania na swoich smartfonach  darmowej aplikacji „Kwarantanna domowa”. Aplikacja, ta ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca odbywania kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia (nie jest to porada medyczna) oraz modyfikację podstawowych danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem socjalnym lub z psychologiem.

Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!

podkom. Robert Szablewski