Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

W dniach 2-3 grudnia w Grudziądzu odbywa się VIII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Forum organizowane jest raz do roku i stanowi okazję do spotkania władz publicznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu, będących użytkownikami Korytarza Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą. W obradach wziął udział prezydent Maciej Glamowski.
Forum stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania szeregu wykładów dotyczących problematyki korytarza transportowego. Oprócz prezydenta Grudziądza udział biorą w nim m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw branży logistycznej.

Prezydent Maciej Glamowski dokonał otwarcia Forum oraz wygłosił prelekcję na temat terenów inwestycyjnych Grudziądza. Należy podkreślić, że nasze miasto aspiruje do bycia istotnym partnerem gospodarczym i interesariuszem Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz drogi wodnej rzeki Wisły.

- To jest bardzo ważne, prestiżowe spotkanie – mówi prezydent Maciej Glamowski. – Mówimy o wzrastającej roli Grudziądza jako miejsca doskonale skomunikowanego, o gigantycznym potencjale rozwojowym związanym ze strategiczną lokalizacją. To spotkanie służy promocji naszego miasta. Grudziądz ma szansę wykorzystania swoich atutów. Dzięki nim pojawić się mogą nowi inwestorzy, co oznacza także nowe miejsca pracy, ale też zwiększone wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości. To już widać, że Grudziądz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy właśnie w Grudziądzu chcą lokalizować swoje centra logistyczne oraz produkcję, a wszystko to dzięki temu, że nasze miasto zyskało komunikacyjnie.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne