Dziś, 15 września, uczczono w Grudziądzu Dzień Sybiraka. Udział w uroczystościach wzięli między innymi przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowarowski oraz sekretarz miasta Andrzej Cherek.

 Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem przy Szkole Podstawowej nr 17. Tam też można było wysłuchać przemówień sekretarza miasta i Prezes Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu Danuty Kołodziejskiej. Obecny był także Dariusz Miller, pełnomocnik prezydenta ds. uroczystości patriotycznych, członkowie Związku Sybiraków oraz licznie zgromadzeni uczniowie Szkoły.

Następnie przedstawiciele władz samorządowych, wojska, środowisk patriotycznych i młodzieży wzięli udział we Mszy świętej celebrowanej w Kościele pw. św. Ojca Maksymiliana Kolbe na osiedlu Strzemięcin. Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod znajdującą się w kościele tablicą upamiętniającą Sybiraków.

- Oddajemy dzisiaj cześć ofiarom Golgoty Wschodu. Wspominamy tych, którzy utracili życie, lecz nie zapominamy i o tych, których los oszczędził – mówi sekretarz miasta - Obecność niektórych z nich wciąż jest dla nas nieocenionym darem. To żywi świadkowie historii, o której mamy obowiązek pamiętać.

Światowy Dzień Sybiraka został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku. Obchodzony jest 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę z 1939 roku. Pierwsza z czterech masowych deportacji Polaków odbyła się 10 lutego 1940 roku. Obywatele polscy byli w tamtym czasie poddawani różnym formom represji. Związek Sowiecki, który wraz z III Rzeszą przeprowadził kolejny rozbiór Polski, zajął obszar obejmujący 190 tys. km2. Liczbę zamieszkującej go ludności oszacowano na około 13 mln osób, z czego około 5 mln stanowili Polacy. Nie po raz pierwszy już w historii Polski naszym rodakom przypadł w udziale los zesłańców. Po raz kolejny musieli opuścić ojczystą ziemię i udać się na pełną cierpienia tułaczkę, w której chlebem powszednim były głód, nędza i śmierć.


KOMUNIKAT W JĘZYKU MIGOWYM


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne