Dzisiaj powołano nowego pełnomocnika ds. uroczystości patriotycznych. Do jego zadań należeć będzie m.in. współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego przy organizacji miejskich obchodów takich uroczystości.

 20 lipca prezydent Grudziądza Maciej Glamowski powołał nowego pełnomocnika do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych. Od teraz za organizację tego rodzaju przedsięwzięć będzie odpowiedzialny Dariusz Miller.

– Dziękuję panu Łukaszowi Piaseckiemu za pełnienie tej odpowiedzialnej i ciekawej funkcji. Jednak po jego rezygnacji, podjąłem decyzję o powołaniu kolejnej osoby. Dariusz Miller był zaangażowany od wielu miesięcy w organizację imprez patriotycznych, jest historykiem i związany jest z Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, więc idee patriotyczne są mu bardzo bliskie. Stąd taka decyzja. Pana Dariusz wspierać będą dwie osoby – Katarzyna Miller oraz Joanna Piątkowska – mówił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Dariusz Miller to wieloletni prezes grudziądzkiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nauczyciel historii, obecnie zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 16 im. Pułkownika Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu. Aktywny propagator wartości i tradycji patriotycznych na terenie miasta m.in. poprzez zaangażowanie w tworzenie w szkołach sal pamięci związanych z etosem Armii Krajowej. Współorganizator popularnych od kilku lat uroczystości połączonych z inscenizacjami historycznymi na temat Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność przez ŚZŻAK. Odznaczony Honorową Odznaką Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej za silne zaangażowanie w propagowanie historii CWK.

– Będziemy działać i chcemy działać w sposób otwarty i w sposób angażujący młodzież szkolną. Kiedyś, przed pandemią, rzeczywiście wiele imprez robiliśmy z udziałem młodzieży. Chcemy wrócić do normalności – mówił Dariusz Miller.

Dotychczas wsparciem dla prezydenta Grudziądza był radny Łukasz Piasecki, jednak od września będzie on tymczasowo pełnił obowiązki dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

– Funkcja koordynatora była mi bardzo bliska, ale życie napisało taki, a nie inny scenariusz. Trudno byłoby mi połączyć funkcje zastępcy dyrektora szkoły z funkcją koordynatora ds. uroczystości patriotycznych, która wbrew temu, co można o tej funkcji myśleć, wymaga naprawdę dużego zaangażowania, poświęcenia, wielu spotkań i rozmów telefonicznych – podkreślił Łukasz Piasecki.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne