Dzisiaj prezydent Grudziądza oficjalnie rozpoczął dwie inwestycje drogowe – budowę ulicy Południowej oraz łącznika ulic Waryńskiego i Rapackiego.

 


Miasto cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Kolejnym przedsięwzięciem będzie budowa ulicy Południowej. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe ronda (u zbiegu ulic Południowej z Zaleśną oraz Południowej z Miłoleśną) oraz nowe oświetlenie w technologii led. Wzdłuż całego odcinka pojawi się nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową.

– To bardzo ważny etap alternatywnego dojazdu do szpitala, gdzie pozostaje nam wybudowanie łącznicy z ulicą Rydygiera, na którą będziemy zabiegali o środki zewnętrzne. To także istotny odcinek dostępu do terenów rekreacyjnych, ponieważ ta droga będzie budowana wraz z bezpieczną ścieżką rowerową oraz chodnikiem. W kolejnym etapie powstanie też ścieżka rowerowa w kierunku osiedla Rządz. W późniejszym czasie zostanie rozpisany przetarg na przebudowę parkingu i fragmentu dojazdu do ośrodka przy plaży miejskiej – mówił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Wykonawcą tej inwestycji jest Firma UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna, a całkowita wartość zadania opiewa na prawie 3,3 mln złotych. Zakończenie robót zaplanowano na koniec maja 2022 roku.

Także dzisiaj rozpoczęto budowę łącznika ulic Waryńskiego i Rapackiego. W ramach inwestycji powstanie rondo u zbiegu ulic Rapackiego i Dworcowej oraz droga łącząca skrzyżowanie z ulicą Waryńskiego. W tym miejscu oprócz elementów dróg, chodników i ścieżek rowerowych, zadanie swoim zakresem obejmie budowę oświetlenia ulicznego i odwodnienia oraz przebudowę kolidującego z inwestycją drogową uzbrojenia. Przewiduje się też budowę skrzyżowań z nowo powstałą drogą.

Droga stanowić będzie też dojazd do już istniejących, a także przyszłych terenów inwestycyjnych. Grudziądz zyska alternatywne połączenie drogi wojewódzkiej z ulicami w centrum miasta.

– Pracujemy już z wykonawcą nad organizacją ruchu, bo będziemy musieli sobie poradzić z terenem bardziej wrażliwym. Wykonawca lada dzień rozpocznie indywidualne rozmowy z przedsiębiorcami, obok których terenów przebiegać będą prace remontowe – mówiła dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Sylwia Łazarczyk.

Łączna wartość inwestycji to ok. 10 mln złotych, z czego prawie połowa to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie prawie 4,7 złotych.

– Przewidywany czas zakończenia tej inwestycji to połowa przyszłego roku. Wykonawcą jest sprawdzona firma, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starogardu, które realizowało już w Grudziądzu inne inwestycje – mówił prezydent Maciej Glamowski.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne