Od maja obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Grudziądza. Zmiana nie niesie za sobą konieczności składania nowej deklaracji.

Właściciele i zarządcy nieruchomości otrzymują stosowne zawiadomienie, z wyliczoną nową opłatą dla nieruchomości. Pierwszy termin płatności z nową stawką opłaty obowiązującą od maja upływa 15 czerwca. Zmiany te uregulowane są w Uchwale NR XLII/351/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r.

Przypominamy, że nowa stawka od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi 28 złotych miesięcznie.

Informacje w zakresie gospodarki odpadami uzyskać można na stronie www.odpady.grudziadz.pl lub w specjalnie do tego dedykowanej aplikacji EcoHarmonogram, dostępnej na urządzenia mobilne.


Karol Piernicki

Biuro Prasowe i Medialne