Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

W dniach 17-21 maja odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX-21 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.


Nadany zostanie sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza. W ramach ćwiczenia uruchomione zostaną na terenie miasta elektryczne syreny alarmowe.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.


Biuro Prasowe i Medialne