Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Od 14 do 18 września 2020 r., zaplanowano doraźny remont ul. Dworcowej na odcinku od ul. Batorego do ul. gen. Józefa Hallera – kierunek najazdu od dworca kolejowego. Z tego powodu wystąpią utrudnienie w ruchu kołowym na wspomnianym odcinku.

Prace polegać będą na wykonaniu frezowania nawierzchni oraz wykonaniu bitumicznej nakładki jezdni. W przypadku tworzenia się zatorów na remontowanym odcinku ulicy, ruch pojazdów będzie kierowany przez sygnalistów. Prace remontowe odbywać się będą w godzinach wieczornych oraz nocnych od godz. 22:00 do godz. 5:00 .


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Beata Adwent
Rzecznik Prasowy