Maj w Centrum Kultury Teatr będzie bogaty w konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży. W połowie miesiąca odbędzie się Grudziądzka Kieszeń Sceniczna. Zaraz po niej – GAPA. Ruszył nabór zgłoszeń na te przeglądy.


 


Centrum Kultury Teatr, jak co roku, organizuje Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych oraz Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne.

Konfrontacje teatralne „Grudziądzka Kieszeń Sceiaczna” skierowane są do dzieci, młodzieży, nauczycieli i instruktorów prowadzących amatorskie grupy teatralne w ośrodkach kultury, szkołach podstawowych oraz średnich. Przegląd odbędzie się w dniach 11-13 maja. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie w trzech kategoriach: 7-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat. Gala wręczenia Statuetek oraz Grand Prix odbędzie się w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 10:00.
Regulamin Przeglądu oraz kartę zgłoszenia zespołu znajdują się na stronie: www.teatr.grudziadz.pl

Wymagane materiały należy przesłać pocztą do dnia 17.04.2020 r. na adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz z dopiskiem „KIESZEŃ”. Lista zakwalifikowanych grup zostanie opublikowana 24.04.2020 r. na stronie www.teatr.grudziadz.pl.


Natomiast od 18 do 22 maja 2020 roku odbywać się będą Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2020. Impreza kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii artystycznych: Taniec, Muzyka, Plastyka. Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów–amatorów z naszego regionu. W prezentacjach biorą udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie uczestniczą zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 24 kwietnia korespondencyjnie lub osobiście do siedziby CKT.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy CKT pod numerami telefonu: 56 69 68 908, 56 69 68 921, 56 69 68 906.


Biuro Prasowe i Medialne