Naukowcy, artyści, duchowni oraz przedstawiciele samorządu gminnego i wojewódzkiego zostali powołani przez Prezydenta Grudziądza na nową, 4-letnią kadencję Rady Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Dziś czternastu członków Rady odebrało akty powołania.

 20 lutego o godz. 11:00 w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum powołanej przez Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego 30 grudnia 2019 r. Kadencja Rady Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi jest przewidziana na cztery lata. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w Ustawie o muzeach oraz w Statucie Muzeum. Ocenia również na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Biorąc pod uwagę charakter i tematykę działalności instytucji pełni ona funkcję niezmiernie istotną w życiu kulturalnym miasta oraz regionu. Ponadto świadomość, że na kształtowanie wizerunku Muzeum w Grudziądzu ma wpływ udział ekspertów w swojej dziedzinie oraz nauczycieli akademickich skłania do stwierdzenia, iż wybór przedstawicieli niniejszej Rady ma wpływ na pomyślne funkcjonowanie Muzeum.

– Muzeum jest dla nas szczególnie ważną instytucją. Doceniamy pracę pani dyrektor, która świetnie spełnia się w tej roli. Doceniamy też wagę grudziądzkiego Muzeum w prace dla mieszkańców miasta. Jestem pewien, że państwa doradczy głos będzie dla pani dyrektor mocnym i ważnym – mówił wiceprezydent Szymon Gurbin.


W skład Rady Muzeum na kadencję 2019–2023 powołani zostali:

Marek Dec – Prezes Zarządu OPEC Grudziądz sp. z o.o.

Sambor Gawiński – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu

Jerzy Janczarski – dyrektor Departamentu Kultury u Edukacji dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Kola – archeolog, emerytowany pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cezary Kopik – przedstawiciel lokalnego środowiska artystów w Grudziądzu

ksiądz Kanonik Dariusz Kunicki – Dziekan Dekanatu Grudziądz I, Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej

Leszek Orłowski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

Jarosław Pająkowski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Andrzej Rodziewicz – Wójt Gminy Grudziądz

dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

prof. dr hab. Wiesław Sieradzan – historyk, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karola Skowrońska – Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu

Marian Sołobodowski – członek Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. profesora Janusza Pasierba

prof. dr hab. Anna Wysocka – Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Podczas spotkania wyłoniono przewodniczącego oraz zastępce przewodniczącego Rady, którymi zostali kolejno Andrzej Kola oraz Wiesław Sieradzan i Anna Wysocka.


Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne