Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

Rozstrzygnięto kolejny konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Kierownikiem Referatu Nadzoru Nad Szpitalem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej została Paulina Piotrowicz, która zaczęła pełnić swoją funkcję od poniedziałku, 8 lipca.

Do zadań kierownika komórki organizacyjnej zajmującej się finansowym nadzorem nad Szpitalem, a powstałej w wyniku reorganizacji struktury UM należeć będzie w szczególności:

 • kierowanie pracą referatu;
 • nadzorowanie zadań wykonywanych przez podległych pracowników;
 • analiza finansowo-ekonomiczna Szpitala;
 • analiza benchmarkowa Szpitala;
 • nadzorowanie realizacji i wykonania wdrożonego planu naprawczego w  Szpitalu;
 • reprezentowanie Prezydenta Grudziądza i udział w posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala;
 • współpraca z dyrekcją oraz służbami finansowo-księgowymi Szpitala;
 • koordynowanie prac w zakresie kontroli Szpitala;
 • nadzór nad przygotowywaniem okresowych sprawozdań i informacji  o działalności Szpitala dla służb Prezydenta;
 • współpraca z dyrekcją Szpitala w zakresie przygotowywania dokumentacji i właściwego przeprowadzenia posiedzeń Rady Społecznej Szpitala;
 • koordynowanie spraw w zakresie pełnienia nadzoru właścicielskiego nad mieniem Szpitala.

Jak zaznaczał Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski na konferencji prasowej poświęconej reorganizacji struktury UM: „Do tej pory nie było w strukturach miasta komórki, która nadzorowałaby szpital pod kątem finansowym. Cała rachunkowość zarządcza dotycząca szpitala będzie się znajdować w Urzędzie, aby tę placówkę na bieżąco monitorować.”


Kierownik Referatu Nadzoru Nad Szpitalem podlega pod Dyrektora Wydziału Nadzoru właścicielskiego i Polityki Gospodarczej, który z kolei podlega bezpośrednio pod Skarbnika Miasta.

Z wynikami pozostałych konkursów na stanowiska urzędnicze w UM można zapoznać się tutaj.

Biuro Prasowe Prezydenta