Maciej Glamowski został przewodniczącym Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego - nowej jednostki doradczej, utworzonej przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wybrali go przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy. Działalność RROG obejmuje dwa województwa – pomorskie a także kujawsko-pomorskie. Dzięki temu Grudziądz z pewnością zyskuje na prestiżu i znaczeniu w regionie wykraczającym daleko poza własne województwo.

Wspieranie nowych inwestycji, pozyskiwanie projektów i tworzenie nowych ofert inwestycyjnych, to tylko kilka z wielu zadań RROGu. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. Tworzy ją 62 członków a także dwóch członków honorowych – Dariusz Drelich, wojewoda pomorski oraz Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które miało miejsce 10 czerwca powołano sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego rady. Przewodniczącym Rady został Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, wiceprzewodniczącym Marek Łangowski, prezes TMA Automation, sekretarzem Anna Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T.


Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest jednostką doradczą, która opiniuje i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru Pomorskiej Strefy Ekonomicznej a także proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada będzie też mogła rekomendować władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa zakres działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu. Dzięki obecności w RROGu Grudziądz ma szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów.


Biuro Prasowe Prezydenta