Centrum Kultury Teatr zaprasza mieszkańców Grudziądza na Koncert Wielkopostny, który odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia o godz. 19.00. Tradycyjnie spotkamy się we wnętrzach Bazyliki Kolegiackiej św. Mikołaja, gdzie wyjątkowa akustyka sprawia, że dźwięki, których w niej słuchamy, nabierają niepowtarzalnej mocy. Instrumentalnego wsparcia chórowi Alla Camera dostarczy podlaska orkiestra Baroque Collegium Musicum oraz Dariusz Hajdukiewicz.


14 kwietnia (Niedziela Palmowa) 

Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa;

Koncert Wielkopostny;

Chór Alla Camera - Mateusz Iwanowski (dyrygent);
Baroque Collegium Musicum - podlaska orkiestra instrumentów historycznych;
Dariusz Hajdukiewicz - organy skrzyniowe;

godz. 19.00;  wstęp wolny.Chór Alla Camera - zespół powstał w styczniu 1987 roku, zaś działalność koncertową zapoczątkował w marcu tego samego roku. Jest chórem mieszanym, w którym śpiewają uczniowie grudziądzkich szkół średnich, studenci, oraz osoby pracujące. Pomysłodawcą i założycielką chóru była Anna Janosz - wieloletni dyrygent zespołu. Opiekę nad chórem sprawuje Centrum Kultury Teatr, a także Urząd Miejski w Grudziądzu. Alla Camera od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego nieprzerwanie czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Jest pomysłodawcą i gospodarzem koncertów, które na stałe weszły w kalendarz kulturalny Grudziądza, m.in.: koncertu noworocznego, koncertu wielkopostnego, czy wieczoru kolęd. Chór uczestniczy również w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował m.in.: we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Bułgarii, Węgrzech, Finlandii i na Litwie. Od stycznia 2014 roku pierwszym dyrygentem zespołu jest Mateusz Iwanowski. W czerwcu 2017 roku chór wywalczył srebrną wstęgę, oraz był najlepszy w kategorii chórów kameralnych, na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Ejszyszkach k. Wilna.


Mateusz Iwanowski - od stycznia 2014 roku I dyrygent chóru Alla camera. W roku 2011 ukończył studia licencjackie w dziedzinie dyrygentury chóralnej (w klasie prof. G. Rubina) oraz edukacji muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Edukację kontynuował na Akademii Muzycznej, im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. P. Pałki i w roku 2013 uzyskał tytuł magistra w dziedzinie dyrygentury chóralnej. W lipcu 2014 roku ukończył Podyplomowe Studia Emisji Głosu na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. J. Gałęzkiej-Tritt. Wieloletni członek chóru Alla camera, I tenor Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, I tenor Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, tenor Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie dla młodych dyrygentów w Słupsku, nagrodzony przez chóry uczestniczące tytułem najlepszego dyrygenta konkursu, dwukrotny stypendysta naukowy Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, stypendysta Prezydenta Grudziądza w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.


Dariusz Hajdukiewicz - ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie w klasie organów Marii Terleckiej, fortepianu Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk i improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego. W latach X.2002-XII.2004 zrealizował Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu muzyki dawnej. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili m. in.:  prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. Herbert Wulf (Niemcy), prof. Ulrik Spang - Hanssen (Dania), prof. Józef Serafin i prof. Julian Gembalski oraz wykładach prowadzonych przez prof. Marka Dyżewskiego. Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII - wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo, akompaniamentu do chorału gregoriańskiego oraz oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego. W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a vista. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator w Polsce (ponad 100 miast), Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok i TVP Białystok. Ma na swoim koncie polskie i europejskie prawykonania utworów m. in. Mariana Sawy, Zbigniewa Nowackiego oraz Zbigniewa Popielskiego. Jest twórcą i od 2005 roku dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach. Przez siedem edycji był Jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku, w którym wzięło udział ok. 100 uczniów i studentów z polskich szkół i uczelni artystycznych. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum i Zespołu Muzyki Dawnej Charbel Music Ensemble. W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa. W swoim prywatnym instrumentarium posiada Truhenorgel - 3 - głosowe mechaniczne organy skrzyniowe, wykonane na specjalne zamówienie przez Johannesa Kirchera z Heidelberg. W roku 2018 został zwycięzcą plebiscytu „Osobowość Roku 2017” w kategorii „Kultura” - Powiat białostocki.Baroque Collegium Musicum - w 2008 roku z inicjatywy Dariusza Hajdukiewicza organisty i pasjonata muzyki dawnej, powstał w Wasilkowie zespół kameralny, który po kilku latach regularnych koncertów w różnym składzie przekształcił się w Podlaską Orkiestrę Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum (skrót BCM). Skład orkiestry BCM tworzą wybitni i doświadczeni instrumentaliści, absolwenci m. in.: Royal Academy of Music w Londynie, Akademii Muzycznej w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz University of Illinois, Konservatorium Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, stale koncertujący w najlepszych ośrodkach muzycznych Europy, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej oraz w grze na instrumentach historycznych.
 
Biuro Prasowe Prezydenta