Policjant z Łabiszyna laureatem ogólnopolskiego konkursu za pomoc pokrzywdzonym
Aspirant Michał Tylak z Posterunku Policji w Łabiszynie zdobył prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł”. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla jego zaangażowanie w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz poszkodowanym w wypadkach.

Wyróżnienie za empatyczne podejście i profesjonalizm

Aspirant Michał Tylak, pełniący służbę w Posterunku Policji w Łabiszynie, został jednym z pięciu laureatów XVII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs ten ma na celu promocję policjantów, którzy wykazują się wyjątkowym profesjonalizmem i empatią w codziennej pracy, szczególnie w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Proces wyboru laureatów

Laureatów konkursu wybiera komisja złożona z laureatów trzech ostatnich edycji oraz przedstawiciela Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Pod uwagę brano uzasadnienia zawarte w formularzach zgłoszeniowych, nadsyłanych przez osoby indywidualne, instytucje i organizacje do 31 maja 2024 roku. W tym roku wśród nagrodzonych znaleźli się także aspirant sztabowy Piotr Krawczewski, starszy sierżant Tomasz Leśniak, aspirant Andrzej Piszczek oraz starszy sierżant Żaneta Stańczak.

Znaczenie konkursu dla lokalnej społeczności

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest ważnym elementem budowania zaufania między społecznością a policją. Wyróżnienia takie jak to przyznane asp. Michałowi Tylakowi, pokazują, że wśród funkcjonariuszy są osoby, które nie tylko wykonują swoje obowiązki, ale także potrafią pomóc w trudnych chwilach. Dla mieszkańców powiatu żnińskiego to dowód na to, że mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc ze strony lokalnej policji.

Gratulacje dla wyróżnionych funkcjonariuszy

Zwycięzcom konkursu składamy serdeczne gratulacje. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do aspiranta Michała Tylaka, którego praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone na szczeblu ogólnopolskim. To wyróżnienie jest dowodem na to, że jego codzienne działania mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i wsparcie dla osób w potrzebie. Mamy nadzieję, że jego postawa będzie inspiracją dla innych funkcjonariuszy.

(Biuro Prewencji KGP / kc)


Źródło: KMP w Grudziądzu