W Muzeum Handlu Wiślanego FLIS miała dziś (12 września) miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursach MUSEJON i „Dziedzictwo Wieków”. W tym wyjątkowym wydarzeniu, prócz członków Kapituły, osób i podmiotów nagrodzonych, pracowników grudziądzkiego Muzeum oraz wielu innych gości, wziął również udział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.Celem Konkursu „Dziedzictwo Wieków” jest wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego, cechujących się wysoką jakością oraz szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie ich kulturowej wartości, promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku, uhonorowanie autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Medal Hereditas Saeculorum będący nagrodą w Konkursie ma promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie, wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców prac, a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.

W Kategorii I (za prace konserwatorskie i restauratorskie) Medal Hereditas Saeculorum otrzymało m.in. Muzeum Handlu Wiślanego:
- Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza – inwestor;
- Michał Bryłka, firma 3JM Michał Bryłka – wykonawca;
- Małgorzata Gałązka-Nikonov – kierownik prac konserwatorskich.

Konkurs „MUSEJON Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku” ma na celu wyróżnienie najlepszych przedsięwzięć muzealnych w naszym regionie oraz docenienie codziennej pracy i zaangażowania muzealników.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu otrzymało Nagrodę MUSEJON w kategorii I za wystawę „Muzeum Handlu Wiślanego”.

Laureatów było rzecz jasna dużo więcej, a nagrody przyznano w kilku kategoriach. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym szczerze gratulujemy.


Marcin Mielnicki
Urząd Miejski w Grudziądzu