Grudziądzka „drogówka” podsumowała działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali uwagę na bezpieczeństwo między innymi pieszych i rowerzystów.

Wczoraj (22.03.2023) na drogach miasta i powiatu grudziądzkiego policjanci realizowali działania „NURD”. W trakcie służby byli wspomagani przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego wyposażonych w  nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem, Żandarmerię Wojskową, Straż Miejską, miejski monitoring wizyjny oraz monitoring mobilny.

Zakrojona na szeroką skalę akcja miała za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Mundurowi ujawnili 55 wykroczeń kierujących, którzy najczęściej wyprzedzali w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych oraz przekraczali w ich rejonie prędkość.

W trakcie działań policjanci zwrócili również uwagę na wykroczenia pieszych. Odnotowali 8 wykroczeń, między innymi przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

mł. asp. Łukasz Kowalczyk

  • Mundurowi biorący udział w działaniach przy pojazdach
  • policjant ruchu drogowego z operatorem monitoringu wizyjnego
  • policjantka drogówki przy radiowozie żandarmerii wojskowej w trakcie nadzoru przy przejściu dla pieszych
  • policjant drogówki legitymujący kierowcę
  • policjant drogówki legitymujący kierowcę