Miasto od kilku lat prowadzi akcję dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. W ramach tych zadań wyróżnia się dofinansowanie dla zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz sterylizację kotów wolno żyjących. Miasto dąży również do tego, aby wszystkie psy znajdujące się na terenie miasta objęte zostały systemem identyfikacji zwierząt.
Celem akcji jest popularyzacja skutecznej i bardziej humanitarnej metody ograniczania wzrostu populacji. Wykastrowane zwierzęta domowe są mniej agresywne, bardziej ufne i ograniczają swój rewir, co na przykład przy kotach wychodzących zmniejsza niebezpieczeństwo wypadku czy walk z innymi kotami. Wykastrowane koty żyją zwykle dłużej niż niewykastrowane, są mniej zestresowane i bardziej zrównoważone. Poza tym kastracja zapobiega naturalnie ich rozmnażaniu się, co powoduje,  że mniejsza liczba zwierząt trafia do schronisk.

Miasto prowadzi kilka akcji równolegle, między innymi dofinansowując kastrację i sterylizację zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących. Na pierwszy cel zarezerwowanych zostało 10 tys. złotych. Każdy właściciel zwierzęcia domowego będący mieszkańcem Grudziądza może zgłosić się do jednego z ośmiu gabinetów weterynaryjnych, gdzie wykastruje lub wysterylizuje swojego pupila.

Gmina – miasto Grudziądz  dofinansowuje  koszty zabiegu w wysokości:

- sterylizacja kotki – 50,00 złotych brutto/sztuka,
- kastracja kocura – 50,00 złotych brutto/sztuka,
- sterylizacja suki – 100,00  złotych brutto/sztuka,
- kastracja psa – 100,00 złotych brutto/sztuka.

Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia pozostałych kosztów bezpośrednio u weterynarza realizującego usługę.
Lista gabinetów weterynaryjnych, w których wysterylizujesz swojego psa lub kota:

1) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Dubowski z siedzibą przy ul. Legionów 69, 86-300 Grudziądz,
2) Przychodnia weterynaryjna Nad Wisłą s.c. Nikola Konarzewska-Szcześnik, Joanna Zelik z siedzibą  przy ul. Jana III Sobieskiego 29,  86-300 Grudziądz,
3) Firma Usługowo – Handlowa „Reksio” Barbara Celińska z siedzibą przy ul. Jackowskiego 43, 86-300 Grudziądz,
4) Przychodnia Weterynaryjna Rudy Kot Anna Sargalska z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Kustronia 3, 86-300 Grudziądz,
5) Gabinet Weterynaryjny Piotr Ciszewski  z siedzibą przy ul. Kalinkowej 1, 86-300 Grudziądz,
6) Przychodnia Weterynaryjna  Kotewicz & Ługiewicz z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz,
7) Gabinet Weterynaryjny Celina Obidzińska-Michno z siedzibą przy ul. Tatrzańska 16, 86-300 Grudziądz.

Warto zaznaczyć, że warunkiem udziału w tej akcji jest ujęcie danego psa podlegającego zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie identyfikacji zwierząt. Oznacza to, że psy które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem” w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Ten zabieg miasto również finansuje. Pula środków w tym projekcie wynosi 15 tys. złotych, co pozwala na oznakowanie 129 zwierząt i wprowadzenie ich do bazy www.identyfikacja.pl. Zadanie to ma na celu walkę z bezdomnością wśród zwierząt i przepełnieniem schronisk.

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania petycji dotyczących zabiegów sterylizacji zwierząt na terenach spółdzielni mieszkaniowych bądź innych nieruchomości bezpośrednio do zarządców tych nieruchomości, na których dane koty bytują. Takie zabiegi powinny być przeprowadzane na bieżąco.

Projekt będzie realizowany do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania puli środków.

W 2022 roku miasto dofinansowało 99 zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich. 
W 2021 roku miasto dofinansowało 56 zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich. 
W 2020 roku miasto dofinansowało 311 zabiegów sterylizacji/kastracji psów  i kotów właścicielskich.
W 2019 roku  miasto dofinansowało 78 zabiegów sterylizacji/kastracji psów właścicielskich.
 
Emilia Augustynowicz
Urząd Miejski w Grudziądzu