W najbliższy weekend w Muzeum odbywać się będę wykłady i spotkania poświęcone 800-leciu nadania Grudziądza biskupowi Chrystianowi. To właśnie 4 grudnia przypada wspomnienie tej postaci w kalendarzu liturgicznym zakonu cystersów. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Biskup Chrystian bywa określany mianem pierwszego historycznie znanego grudziądzanina. Wiemy, że władał Grudziądzem po nadaniu mu w 1222 roku ziemi chełmińskiej jako kasztelanii majątkowej. Wspomniane ziemie zostały z czasem przekazane zakonowi krzyżackiemu, który podjąć miał krucjatę na terenie Prus. Także z inicjatywy Chrystiana doszło do powstania zakonu braci dobrzyńskich.

Z inicjatywy Grudziądzkiego Komitetu Społecznego Upamiętnienia Biskupa Chrystiana, którego członkiem jest wiceprezydent Grudziądza Róża Lewandowska, na najbliższy weekend zaplanowano szereg wydarzeń w ramach 800-lecia nadania Grudziądza Biskupowi Chrystianowi. Znakomita większość wydarzeń odbywać się będzie w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Już w sobotę, o godz. 11.00, będzie można wysłuchać wykładu prof. W. Rozynkowskiego, a o godz. 12.00 rozpocznie się wykład dr. J. Bonczkowskiego. Ten pierwszy opowie o związkach Chrystiana z Grudziądzem, o jego życiu i działalności misyjnej, drugi zaś poruszy temat hipotez dotyczących założenia Grudziądza przed 1291 rokiem. Inne zaplanowane wydarzenia obejmują niedzielną Mszę Świętą w intencji Grudziądza, otwarcie poświęconej Chrystianowi wystawy plenerowej, wykład o. Justyna z opactwa w Wąchocku, który poświęcony będzie współczesnemu życiu cystersów, wreszcie spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, który jest autorem poświęconej Chrystianowi powieści historycznej (podczas spotkania będzie ją można zakupić). Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na temat najdawniejszych, średniowiecznych dziejów naszego miasta.


Marcin Mielnicki
Biuro Prasowe i Medialne