Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki w ramach pilotażowego program „Aktywny samorząd” – moduł II.


Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

2) kontynuują naukę na poziomie wyższym w:

-     szkole wyższej,

-     szkole policealnej,

-     kolegium.

Dofinansowanie obejmuje:

1) koszty opłat za naukę (czesne),

2) dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl). Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia dostępne TUTAJ.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.


Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem platformy SOW, mogą skorzystać z pomocy pracownika Wydziału lub złożyć wniosek w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory wniosku i załączników dostępne są w pokoju 102 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 tel.  56 45 10 374 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 14.30 oraz w piątki w godz. 7.00 – 13.30.

Nabór wniosków trwa do 10 października 2022 r.

 Wzory do pobrania:

wniosek,

zaświadczenie potwierdzające naukę,

oświadczenia do wniosku.